Công Ty Vận Chuyển Hàng Hoá T Express

Local/Walkin Customer

 

item-marker
Sài Gòn $2.75/lbs
item-marker
Tỉnh gần $3.25/lbs
item-marker
Tỉnh Xa $3.50/lbs

Remote Customer

Khách ở tiểu bang ngoài California

item-marker
Sài Gòn $3.00/lbs
item-marker
Tỉnh gần $3.50/lbs
item-marker
Tỉnh Xa $3.75/lbs
LIÊN HỆ
Cargo Img
Barcode Img

Create Customer Code

Shipper Img

Create Label UPS/FEDEX

Question Img

Check Shipment

Plane Img

Chuyển Hàng Air

Shelf Img

Mua Hàng & Order

Truck Img

Mua Hàng Nội Địa Mỹ